Han mener at skippertaksmetoden ikke er en god oppskrift når det gjelder vedlikehold av bygninger og fellesarealer i borettslag og sameier.

– Mange prosjekter blir ekstra kostbare fordi man lar det gå for lang tid før tiltak settes inn, og en slik strategi gir lite forutsigbarhet for eierne, som tross alt er de som betaler for vedlikeholdet via felleskostnadene, sier Coucheron.

Kan påvirke boligsalget

Etter at ny boligsalgsforskrift trådte i kraft ved årsskiftet kan fraværet av en vedlikeholdsplan også påvirke tilstandsrapporten når en bolig skal selges.

– Forskriften stiller krav til at den bygningssakkyndige skal vurdere ulike deler av bygget mot hvordan det var vanlig å bygge og reglene som gjaldt da bygningen ble oppført. Noen rom og bygningsdeler som bad, vaskerom og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk, trapper osv. vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. I et borettslag eller sameie vil fellesarealene av disse bygningsdelene være fellesskapets ansvar som den enkelte eier ikke har mulighet til å utbedre selv, forklarer Coucheron.

En manglende vedlikeholdsplan eller tilstandsrapport for fellesarealer vil gi et avvik i tilstandsrapporten til den enkelte leilighet.

– Har styret en god plan vil dette også komme frem av rapporten, noe som jeg ser på som en stor fordel, både for den som selger og for den som skal kjøpe, sier Coucheron.

Skaper bedre forståelse

En vedlikeholdsplan fra Ringbo tar utgangspunkt i byggenes tilstand og beskriver konkrete utbedringer og når det bør gjøres. Følges den sikrer man at bygningene er i god stand og at kostnadene er forutsigbare.

– Poenget med en plan er at styret får en oversikt over tilstanden på bygningsmassen og kan sette inn nødvendige tiltak til riktig tid. Den bidrar til å skape en bedre forståelse hos styret og hos eierne om hvilke prioriteringer som må gjøres og konsekvensene dette får for felleskostnadene på kort og lengre sikt, forklarer Coucheron.

Trivselen øker

Det å ha godt vedlikeholdte bygninger og fine fellesarealer er også et viktig element for å øke trivselen i ethvert borettslag eller sameie.

– Folk trives bedre når det er pent og ryddig rundt dem, og godt vedlikehold bidrar også til å skape et bedre bomiljø. I tillegg er det enklere for styret å kommunisere og gå i dialog med eierne når det er etablert en god plan, sier Coucheron.

Riktig kompetanse

Han påpeker at planen ikke er bedre enn utgangspunktet, så det lønner seg å få den laget av kompetente fagfolk som er i stand til å vurdere tilstandene til det enkelte bygg.

– Velger styret å kjøpe en vedlikeholdsplan av oss i Ringbo, er de sikret at det er fagfolk som utarbeider planen. Samtidig sørger vi for å holde planen oppdatert og gir styret tett og god oppfølging gjennom året, sier han.

Digitalt verktøy

Planen gjøres i tillegg tilgjengelig på en egen nettside hvor styret får tilgang.

– Det gir styret en fullstendig oversikt og gjør det enklere å planlegge fremover. Samtidig bidrar den digitale løsningen til å sikre kontinuitet, siden utførte tiltak blir arkivert og er lett tilgjengelig for fremtidige styrer, forklarer Coucheron.