Personvernerklæring

Ringbos behandling av personopplysninger


Ringbo er en medlemsorganisasjon med hovedformål å bygge og forvalte boliger for medlemmene. Boligbyggelaget har et medlemsregister og administrerer et fordelsprogram.
Den viktigste fordelen for medlemmene i boligbyggelaget er muligheten til å benytte seg av forkjøpsretten for å skaffe seg bolig, samt å benytte medlemsfordelene i fordelsprogrammet. Forkjøpsretten er basert på ansiennitet som kan være oppbygget gjennom mange års medlemskap. Dette innebærer behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av medlemmenes personopplysninger, og ikke minst at disse opplysningene er registrert og samlet i et medlemsregister.

Enten du er medlem, bruker nettsidene våre og/eller er i kontakt med oss ved å motta vårt nyhetsbrev, vil Ringbo behandle personopplysninger om deg. Når du blir medlem i Ringbo, blir personopplysningene dine registrert i medlemsregisteret vårt. Disse opplysningene skal behandles i samsvar med personopplysningsloven og Ringbos personvernerklæring skal gi deg trygghet om at dette skjer på en forsvarlig og sikker måte.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Ringbo BBL ved daglig leder. Den daglige behandlingen og forvaltningen av medlemsregisteret og fordelsprogrammet, er delegert til Ringbos kundesenter.

Kontaktinformasjonen til Ringbo er:
Adresse: Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss
E-post: firmapost@ringbo.no
Telefon: 32 11 36 00
Organisasjonsnr.: 948 321 475

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på ovennevnte.

Denne erklæringen gjelder også for datterselskaper av Ringbo, herunder:

  • Ringbo Eiendom AS

 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger (formålet)

Formålet med innsamlingen og registreringen av personopplysninger er i hovedsak å følge opp medlemskapet ditt på en god måte og håndtere personopplysninger knyttet til medlemskapet. I tillegg brukes opplysningene til å administrere og vedlikeholde medlemsregisteret, rettigheter tilknyttet bruk av forkjøpsrett og til å forbedre og markedsføre fordelsprogrammet som du kan benytte deg av som medlem.

Behandlingen av personopplysningene innebærer blant annet utstedelse av medlemskort, forvaltning av medlemsrettigheter knyttet til forkjøpsrett og ansiennitet, håndtering av andelskapitalen og kontingenter, oppfølging av medlemskapet, utsendelse av Ringbomagasinet og eventuelle nyhetsbrev, informere om og markedsføre Ringbos produkter og tjenester, og fordelene som Ringbo og Ringbos samarbeidspartnere tilbyr gjennom fordelsprogrammet.

I forbindelse med informasjon om og markedsføring av produkter, tjenester og fordeler fra Ringbos samarbeidspartnere, foregår all utlevering og behandling av personopplysninger i tråd med lovgivningen og til de formålene som er beskrevet i personvernerklæringen. Rammene for utlevering til og behandling av personopplysninger av tredjeparter fastsettes av Ringbo. Det er ønskelig at du skal få tilgang til alle tilbud og fordeler som inngår i fordelsprogrammet, og i den forbindelse kan det være hensiktsmessig at tredjeparter bistår Ringbo med dette.

Vi benytter oss også av sosiale medier til å informere medlemmer og andre om våre produkter, tjenester og fordeler. Vi har en Facebook-side til dette formål, hvor Ringbo er felles behandlingsansvarlig for deler av behandlingen av personopplysninger sammen med Facebook. Vi samler ikke inn personopplysninger selv på denne siden, men ved å benytte seg av siden vil det kunne samles inn og behandles personopplysninger fra besøkende på Facebook-siden, både de som er registrert i Facebook og andre. For mer informasjon om hva som samles inn og behandles av personopplysninger på Facebook-sider, se personvernerklæringen til Facebook.

Vi sender informasjon eller markedsføring av våre produkter, tjenester eller fordeler i e-post og pr. SMS til de som har samtykket til dette etter markedsføringsloven § 12. Du kan melde deg av mottak av slik kommunikasjon ved å trekke ditt samtykke eller å reservere deg mot markedsføring via telefon eller adressert post fra Ringbo i Reservasjonsregisteret. Som medlem vil du motta informasjon og markedsføring fra oss om dine fordeler som Ringbo-medlem. Du kan melde deg av på e-posten eller du kan reservere deg mot å motta informasjon ved å kontakte kundesenteret i Ringbo pr. firmapost@ringbo.no / eller pr. telefon 32 11 36 00. Reserverer du deg som medlem, mottar du ikke direkte informasjon om dine medlemsfordeler.

Hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Medlemsopplysninger

Når du blir medlem i Ringbo registreres følgende opplysninger om deg i medlemsregisteret: navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse, dato for innmeldingen og dato for innbetaling av andelsinnskudd og medlemskontingent. Disse opplysningene er nødvendige for at Ringbo skal kunne administrere medlemskapet ditt. Medlemsnummeret ditt tildeles og registreres av Ringbo. Ved behov vil Ringbo også kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret og opplysninger fra samarbeidspartnere i fordelsprogrammet.

Dersom du bruker skjemaene på nettsidene kan du bli bedt om å sende oss informasjon, legge ved dokumenter, eventuelle beskjeder og signaturen din. Målet med å ha integrerte skjemaer er å kunne yte best mulig service, samt å besvare din henvendelse. Ingen av opplysningene du gir fra deg blir gitt eller solgt videre til tredjeparter med mindre dette står tydelig beskrevet i skjemaet.

I skjemaene blir du bedt om å fylle inn alle felt som er nødvendige for å behandle henvendelsen din. Dette er for å unngå spam og andre useriøse henvendelser. Det er likevel frivillig å oppgi opplysninger i de integrerte skjemaene på nettsidene. Ønsker du ikke å oppgi den nødvendige informasjonen på nettsidene, kan du sende e-post eller ringe direkte til Ringbos kundesenter. Du kan også møte opp på vårt kontor, eller sende brev i posten.

Medlemsopplysninger behandles på grunnlag av avtalen vi har med deg som medlem. Dersom det behandles personopplysninger ut over det som kreves etter medlemsavtalen, vil det behandles etter en interesseavveining for å sikre at dine rettigheter er ivaretatt, eller etter samtykke, om det er viktig at du er klar over behandlingen og har akseptert denne. 
I tillegg til ovennevnte gjennomfører vi kundetilfredshetsundersøkelser, hvor vi ber om at medlemmene besvarer spørsmål knyttet til tjenester og andre forhold ved medlemskapet. Disse opplysningene vil bli grunnlag for rapporter og statistikk som ikke inneholder personopplysninger, og de enkelte besvarelser som inneholder personopplysninger slettes.

Opplysninger om ikke-medlemmer

Melder du din interesse som boligkjøper eller ønsker informasjon fra oss om våre produkter og tjenester, vil vi i denne forbindelse behandle personopplysninger for utsendelse av informasjon, i hovedsak e-postadresse. Behandlingen skjer da på grunnlag av avtale med deg eller samtykke.

Vi vil også besvare henvendelser som kommer inn til oss, hvor kontaktopplysninger og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen vil bli behandlet. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du har spørsmål om.

Opplysninger om beboere i forvaltede boligselskap

Ringbo behandler personopplysninger om beboere når Ringbo bistår styrene i boligselskaper som rådgivere. For deler av rådgivningen vil Ringbo være å anse som behandlingsansvarlig, og behandler opplysningene på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at rådgivning er en del av de tjenester Ringbo skal yte overfor boligselskapene, og Ringbo har derfor en berettiget interesse av å behandle opplysningene som en del av sin virksomhet. Behandlingen er ikke å anse som så omfattende veid opp mot de registrertes interesser eller rettigheter.

Rekruttering

Ved rekruttering til nye stillinger oss hos, vil CV, søknad, attester og referanser og informasjon du sender til oss, og opplysninger vi opparbeider i prosessen med rekruttering blir behandlet hos oss på grunnlag av en interesseavveining. Vi vil slette personopplysninger og informasjon vi mottar etter gjennomført rekruttering for de som ikke ansettes.

Informasjonskapsler

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter i link til vår cookie-policy som er tatt inn nederst på siden. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden regelmessig.

For medlemmer som i tillegg har aktivert sitt medlemskap i fordelsprogrammet for medlemmer er det etablert en særskilt cookie-policy. Se link nederst på denne siden.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. 
For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på firmapost@ringbo.no.
Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Hvordan oppbevares, sikres og slettes opplysningene?

Ringbo lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Alle registrerte personopplysninger om medlemmer lagres og oppbevares i medlemsregisteret. Melder du deg ut av Ringbo eller utelukkes som medlem etter reglene i boligbyggelagsloven og Ringbos vedtekter, eller betaler du ikke medlemskontingenten i Ringbo, vil personopplysningene om deg bli slettet.

Vi vil likevel oppbevare enkelte opplysninger for å dokumentere historikken. 
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss eller å benytte lenken for å trekke samtykke nederst i e-poster du mottar fra oss.

Hvordan sikres opplysningene i medlemsregisteret?

Kun medarbeidere i Ringbo har tilgang til medlemsregisteret. Tilgangen er regulert med adgangskontroll og/eller passord. Ringbo behandler opplysningene på en trygg måte og i henhold til personopplysningslovens krav om integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.

Hvordan kan du få innsyn i eller endre registrerte personopplysninger?

Du har rett til innsyn i opplysningene som er registrert om deg. Dersom opplysningene er ufullstendige eller feil, kan du kreve at disse blir rettet.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Ringbo bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Mer informasjon?

Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting kan du kontakte kundesenteret til Ringbo på firmapost@ringbo.no eller telefon 32 11 36 00.