Administrasjon og Ledelse

Jens Veiteberg

Forvaltning

Hilde B. Myrhagen
Stine Grøstad
  • Forvaltningsrådgiver / Autorisert regnskapsfører
  • 915 98 067
  • stine@ringbo.no
Eleni Menti Larsen
Ole Henrik Brekke
Stian Blach Moen
Kristoffer Berild

Kundesenter

Solveig Sjåstad
Marianne Selte

Forsikring og HMS

Jonny Fjellstad

Teknisk

Tor Ove Hamborg