Felles forkjøpsrett


Medlemskapet i Ringbo gir forkjøpsrett andre steder i Norge

Medlemskapet i Ringbo gir forkjøpsrett på boliger i Ringerike, Hole og Jevnaker, samt Flå, Gol og Nes. Men i tillegg har du også forkjøpsrett på borettslagsboliger andre steder i landet.

Ringbo samarbeider med flere andre boligbyggelag i Norge om felles forkjøpsrett. Det betyr at du som medlem av Ringbo kan benytte din opparbeidede ansiennitet til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene tilknyttet samarbeidet. Du må melde deg inn i i det boligbyggelaget der du ønsker å benytte forkjøpsretten. Ansienniteten vil regnes fra tidligst 01.01.2003.

Her finner du oversikten over boligbyggelagene hvor du kan benytte forkjøpsretten din.