Verdt å vite


Et borettslag er et selvstendig selskap som er er eid av andeleieren i borettslaget. Gjennom borettslag eier andelseierne alle bygninger med boliger, garasjer, boder og andre fellesanlegg i tillegg til uteområde sammen.  En andel i borettslaget medfører bruksrett til en bestemt bolig i tillegg til rett til å bruke fellesareal til det det er ment brukt til. Borettslagene er forsikret i Borettslagenes Sikringsfond mot andres mislighold av felleskostnader eller usolgte enheter.

Det gis anledning til bruksoverlating/utleie helt eller delvis av boligen etter bestemmelser i borettslagets vedtekter punkt 4-2 (1,2), 3 og 4.

Når det gjelder husdyrhold må det alltid godkjennes av borettslagets styre.

Nyttige lenker: