Prosjekt- og byggeledelse


  • Prosjekt- og byggeledelse ved gjennomføring av byggeprosjekter i borettslagene.
  • Ivareta byggherrens (styret) sitt ansvar for Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø jfr. "byggherreforskriften" av januar 2010. Se hva Arbeidstilsynet sier om styret sitt ansvar i byggesaker her.
  • Annen byggteknisk rådgiving.
  • Vi har også tilgang på en rekke partnere som vi samarbeider med ved behov.