Vedlikeholdsplanlegging


En vedlikeholdsplan starter med en byggeteknisk gjennomgang av bygningsmassen med oversikt over vedlikeholdsoppgaver med kostnadsoverslag, og en plan på når det bør utføres.

Planen har et 10 års perspektiv og oppdateres årlig.

Vedlikeholdsplan er et godt verktøy for styret i boligselskapet for god planlegging av vedlikeholdsoppgaver over lang tid. I tillegg er planen viktig for styret med tanke på å sette de månedlige felleskostnadene på et riktig nivå. Dette blant annet knyttet til å sette av penger til større fremtidige vedlikeholdsoppgaver.

Fra og med januar 2023 er det ikke lenger mulig å søke Husbanken om tilskudd til tilstandsvurdering. Ringbo har tidligere garantert for dette tilskuddet til borettslag og boligsameier. Borettslag og boligsameier vil fortsatt kunne søke Ringbo sitt fond om støtte på inntil 50% av finansieringskostnaden for vedlikeholdsplanen.

Logg inn RingboVPL.no