Vedlikeholdsplanlegging


En vedlikeholdsplan starter med en byggeteknisk gjennomgang av bygningsmassen med oversikt over vedlikeholdsoppgaver med kostnadsoverslag, og en plan på når det bør utføres.

Planen har et 10 års perspektiv og oppdateres årlig.

Vedlikeholdsplan er et godt verktøy for styret i boligselskapet for god planlegging av vedlikeholdsoppgaver over lang tid. I tillegg er planen viktig for styret med tanke på å sette de månedlige felleskostnadene på et riktig nivå. Dette blant annet knyttet til å sette av penger til større fremtidige vedlikeholdsoppgaver.

Utarbeidelse av vedlikeholdsplan vil normalt være tilskudds berettiget fra Husbanken.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og et uforpliktende tilbud.

Logg inn Plussplan