Skadesaker

For boligselskap med forsikring fremforhandlet av Ringbo.


Hvordan melde skade

Når du har fått en skade, er det viktig at du tar kontakt med oss så fort som mulig. På dagtid, meld inn til Ringbo, telefon 32 11 36 00, eller direkte til forsikringsrådgiver Jonny Fjellstad, mobil 947 93 990.

På kveld og helger, ved akutt skade, meldes denne direkte til Gjensidige Forsikring på telefon 915 03100. Oppgi boligselskapets navn, og at dere er i Ringbo’s portefølje. På første virkedag meldes saken også til oss, pr telefon eller e-post til firmapost@ringbo.no. Dette så vi kan koordinere saken med Gjensidige.

Hvis beboer melder selv, husk også å melde fra til styret.

Skadedyrbekjempelse 

For Boligselskaper med forsikring gjennom Ringbo inngår skadedyrbekjempelse. Beboere melder skadedyrangrep til styret. Styret melder videre til boligbyggelaget som setter i gang tiltak for inspeksjon og bekjempelse der dette er nødvendig. 

Innboforsikring

Den enkelte boligeier må selv tegne forsikring for sitt innbo.