Kort om Ringbo


Ringbo BBL ble stiftet som Hønefoss og Norderhov boligbyggelag den 18. desember 1950, og er i dag forretningsfører for over 180 borettslag og boligsameier i Ringeriksregionen, på Hadeland og i Hallingdal, med ca. 4000 boliger under forvaltning.

Ringbo BBL yter tjenester på flere områder:

  • Administrativ forvaltning som bl.a. budsjettering, regnskapsførsel og forvaltning av boligselskapenes drift.
  • Teknisk forvaltning med veiledning og rådgivning til boligselskapene vedrørende drift og vedlikehold. Dessuten foretas planlegging og oppfølging av rehabilitering og nybygging.
  • Tjenester for utbyggere
  • Fordelsprogram for medlemmer

Ringbo BBL har ca. 7800 andelseiere (medlemmer).

Ringbo BBL er tilknyttet Norske Boligbyggelag.