Kort om Ringbo


Ringbo BBL ble stiftet som Hønefoss og Norderhov boligbyggelag den 18. desember 1950, og er i dag forretningsfører for over 140 borettslag og boligsameier i Ringerike, Hole og Jevnaker kommune, samt Flå, Ål, Gol, Nes og Øystre Slidre, med over 3600 boliger under forvaltning.

Ringbo BBL yter tjenester på to hovedområder: 

  • Økonomi- og forvaltningsseksjonen som utfører budsjettering, regnskapsførsel og forvaltning av boligselskapenes drift.
  • Teknisk seksjon som veileder og gir råd til boligselskapene vedrørende drift og vedlikehold. Dessuten foretas planlegging og oppfølging av rehabilitering og nybygging.

Ringbo BBL har over 7400 andelseiere (medlemmer).

Ringbo BBL er tilknyttet Norske Boligbyggelag.