For deg som mangler egenkapital
Leie-før-Eie
Mange har god nok inntekt til et boligkjøp, men har ikke nok egenkapital. Leie-før-Eie gir deg muligheten til å skaffe deg egen bolig uten tilstrekk egenkapital
Leie-før-Eie