Samvirkeanbefalingen


Samvirkeanbefalingen er en utarbeidet anbefaling for å sikre god virksomhetsstyring i boligbyggelag og andre samvirkeforetak:

Samvirkeanbefalingen

Styrets dokument beskriver Ringbos oppfølging av konkrete anbefalinger:

Ringbos oppfølging av Samvirkeanbefalingen