Forvaltning og regnskap

Ringbo BBL er forvalter og fører regnskap for 68 borettslag, 45 sameier samt 2 andre selskap. Vi tilbyr forretningsførsel for alle typer boligselskap, herunder borettslag og sameier.


Det er ingen krav om tidligere tilknytning til Ringbo BBL for å kunne inngå avtale om forretningsførsel med oss. Med vår solide kunnskap sikrer vi kvaliteten og utfører forvaltningen av boligselskapet ditt på en trygg måte. Ringbo BBL er autorisert regnskapsførerselskap og medlem i Regnskap Norge og NBBL.

Forvaltningstjenester

Ringbo BBL har mange års erfaring innen boligforvaltning med regnskap, andre administrative tjenester, rådgivning og tilrettelegging for styrets arbeid. Vi besitter høy faglig kompetanse.

Vår kompetanse og kunnskap er bygget opp gjennom lang erfaring med historie helt tilbake til 1950.

Vi kan tilby følgende tjenester til fast pris

 • Innkreving av felleskostnader og oppfølging av utestående
 • Løpende regnskapsførsel
 • Innberetning av statistiske opplysninger
 • Elektronisk faktura- og dokumenthåndtering via vår styreportal
 • Bistand til styret med å tilrettelegge årsmøter
 • Juridisk, administrativ og økonomisk rådgivning
 • Møteledelse og utvidet styrestøtte
 • Megleropplysninger og registrering av nye eiere ved salg
 • Storkundeavtaler: Revisjon, forsikring, lån og TV/internett
 • Oppfølging av forsikringsavtaler
 • Tjenester knyttet til styrets HMS-ansvar
 • Egen fast rådgiver

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss og få et uforpliktende tilbud på forretningsførsel av ditt boligselskap!

E-post: firmapost@ringbo.no

Sentralbord: 32 11 36 00