Det er flere gode grunner til å bli medlem i Ringbo


Forkjøpsrett på bolig

Med medlemskap i Ringbo får du forkjøpsrett på over 2.000 boliger i Ringeriksregionen inkludert Hole og Jevnaker, samt i Hallingdal. I tillegg gjelder forkjøpsretten hos 22 andre boligbyggelag rundt om i Norge gjennom ordningen "Felles forkjøpsrett".

Rabatt og bonus

Medlemskapet i Ringbo gir rabatt og bonus hos utvalgte lokale forretninger, i noen nasjonale kjeder og i enkelte nettbutikker.

Gratis medlemskap frem til fylte 18 år

Et medlemskap i Ringbo er gratis frem til medlemmet fyller 18 år. Ved innmelding betales kun innmeldingsavgiften på kr 300,- (et engangsbeløp).

 

Innmelding og betaling

 

Pris voksen

Innmeldingsavgift
kr 300,-
Årskontingent
Kr 300,- 
Totalpris innmelding
kr 600,-

 

Pris junior

Juniorer (t.o.m. 17 år) er fritatt for årskontingent.

Innmeldingsavgift
kr 300,-
Årskontingent
kr 0,-
Totalpris innmelding
kr 300,-