Generalforsamlingen i Ringbo BBL


Andelseierne skal være representert på generalforsamlingen ved delegerte.

1. Medlemmer som også er eier i et borettslag velger delegater på borettslagets generalforsamling.

2. Medlemmer som ikke er eiere i borettslag velger sine delegater på delegatsvalgmøte som kunngjøres i vårt medlemsblad og på vår hjemmeside.

Medlemmer som ønsker å fremme forslag til generalforsamlingen har i tråd med vedtektene frist 1. april. Delegerte har rett til å få tatt opp spørsmål som blir meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.