Styret

Harald Guldahl
  • Styreleder
Finn Kristian Berg
  • Styremedlem
Geir Karlsen
  • Styremedlem
Kristin W. Tronrud
  • Styremedlem
Hilde Øieren
  • Styremedlem
Marianne Selte
  • Styremedlem / Ansattrepresentant