LEIE TIL EIE - for deg som mangler egenkapital


Lei din egen bolig før du kjøper den

Mange har god nok inntekt til et boligkjøp, men har ikke nok egenkapital. Leie til Eie gir Ringbomedlemmer muligheten til å skaffe seg egen bolig uten tilstrekkelig egenkapital i dag

Vi opplever at det er et behov i markedet for slike boliger og har i samarbeid med boligutbyggere inngått avtaler som vil gi våre medlemmer tilbud om dette. Dette gjør vi ved at Ringbo inngår avtale med utbyggerne om å kjøpe leiligheter i nyboligprosjekter for så å leie disse ut igjen til medlemmer, som så gis mulighet (opsjon) til å kjøpe sin leide bolig til prisen den dagen boligen var ny og leieforholdet ble startet.

Nærmere om Leie til Eie-modellen

Leie til Eie modellen gir Ringbomedlemmer mulighet til å jobbe seg opp egenkapital nok til å komme seg inn på boligmarkedet.  Har du ikke tilstrekkelig egenkapital for boligkjøp er du i målgruppen for denne boligmodellen. Her kan du leie en bolig i inntil 5 år, før du kan kjøpe den om du vil og kan. Prisen du kan kjøpe leiligheten for settes når du begynner din leieperiode. Fordelen er at all eventuell verdistigning på boligen vil tilfalle deg og bli vurdert som egenkapital den dagen du eventuelt skal kjøpe boligen. Dersom boligprisen stiger så mye at markedsverdien på boligen stiger mer enn 15 prosent under leieperioden, må kjøper betale prisøkningen som er ut over egenkapitalkravet.

I bunn og grunn kan du si at vi gir bort verdistigningen inntil egenkapitalkravet.

Informasjon om beregning av opsjonspris (boligens pris) og egenkapital inkl. eksempler.

Det vil bli en søknadsprosess hvor du blant annet må dokumentere nødvendig inntekt før du kan inngå en avtale om Leie til Eie-bolig. Du må være medlem i Ringbo for å kunne inngå en avtale om Leie til Eie.

Sparebank 1 vil være involvert i prosessen for å sørge for at en kjøper skal kunne klare å betjene kostnadene fremover. Her vil det også bli tilbudt økonomisk rådgivning i leieperioden. Dette for å sikre at kjøper skal få en best mulig inngang på boligmarkedet. 

 

Ledige Leie til Eie leiligheter

Lei boligen i inntil 5 år før du kjøper

Verdistigningen inntil egenkapitalkravet tilfaller deg som leietaker/kjøper. Prisen for leiligheten er bestemt ved begynnelsen av leieperioden.

Du velger selv om du kjøper etter endt leieperiode

Dersom prisene skulle synke i leieperioden vil du ikke måtte ta over boligen. Det er kun en mulighet du har.

Leien i leieperioden er på markedsnivå

Beregning av opsjonspris og egenkapital

Ledige leiligheter i Leie til Eie

Ønsker du å søke på en spesiell bolig, benytt søknadsskjemaet som ligger under hvert enkelt borettslag på oversiktssiden.