Kuluvegen Borettslag

6 kompakthus i Ål i Hallingdal


Reine Eiendom AS har utviklet et «Kompakt-HUS»-konsept med unge og enslige som målgruppe. Seks boenheter i Kuluvegen i Ål er et prøveprosjekt for å teste markedet.

Prisnivået er også et problem for mange. Spesielt for unge i etableringsfasen og enslige som ikke har behov for store hus og kostbare leiligheter.

– Unge og mange enslige møter større og større utfordringer med å skaffe seg egen bolig. Stort sett er det bare vanlige hus og leiligheter i markedet. Da blir kostnaden ofte for høy i forhold til behovet. Det er ikke alle som trenger store hus.

Kompakt-HUS konseptet skal bygges på elementfabrikken som er etablert på Nesbyen.

Boligene består av entré, 2 soverom, bad/WC og åpen stue/kjøkken-løsning. Fra gangen er det adkomst til hemsen som kan romme en grei arbeidsplass, eller plass for ett par senger.  Bruksarealet er 38m2. Til hver bolig er det egen utebod på 5m2 i felles bodbygg. Hver bolig har en utvendig parkering. Mot tillegg kan det etableres overbygd carport på disse parkeringsplassene.

Materialmessig satses det mye på bruk av tre. Dette er miljøvennlig og gir gode innerom.  Energimessig følger boligene kravet i Teknisk forskrift 17.

De seks boenhetene i Kuluvegen i Ål vil bli et Ringbo-tilknyttet borettslag. Hvis du ikke er Ringbomedlem fra før, må du melde deg inn ved kjøp av bolig.

Forkjøpsretten til Ringbos medlemmer ble avklart i juni 2023.

Planlagt byggestart er 3. kvartal 2023, med ferdigstillelse våren 2024.

Kontakt megler

Martin Ruud, Nordvik Bolig

Tlf.: 414 08 858

E-post: m.ruud@nordvikbolig.no

 

Stue med stor vindusfasade med mye naturlig lys

Stue med stor vindusfasade med mye naturlig lys

Åpen stue- og kjøkkenløsning

Åpen stue- og kjøkkenløsning

Entré med smarte oppbevaringsmuligheter

Entré med smarte oppbevaringsmuligheter

Bad med opplegg for vaskemaskin

Bad med opplegg for vaskemaskin

Soverom 1

Soverom 1

Soverom 1

Soverom 1

Soverom 2

Soverom 2