Årsaken til dette er tilbakemelding fra Statens vegvesen om byggegrense for boliger på tomten vi hadde opsjon på, sitat:

«Nye boliger kan ikke påregnes tillatt nærmere vegen enn 50 m.» Med disse begrensningene vil det ikke bli mulig å plassere en Bovieran her.

Dette er ikke til hinder for at det vil komme en eller flere Bovieran-prosjekter til regionen. Vi jobber med tomter nær Hønefoss sentrum. Vi er optimistiske og vil komme med nærmere informasjon om dette på tampen av 2021.

For å undersøke interessen nærmere vil vi i løpet av noen dager sende ut en spørreundersøkelse for å få tilbakemelding på hvilke leilighetsstørrelser og priser som de som har meldt interesse for konseptet vurderer som aktuelle for seg.

Til informasjon så er det til nå mer enn 120 som har meldt interesse for konseptet.