Samvirkeanbefalingen er en utarbeidet anbefaling for å sikre god virksomhetsstyring i boligbyggelag og andre samvirkeforetak. Her finner du lenke til Samvirkeanbefalingen og styrets dokument som beskriver Ringbos oppfølging av konkrete anbefalinger.

Samvirkeanbefalingen

Styrets dokument