Garveriet på Vik vil bli organisert som borettslag og bestå av til sammen 20 leiligheter. Ringbos medlemmer får forkjøpsrett på 8 av disse, og fullstendig oversikt over leilighetene får ved å kontakte megler Lars Balstad Karlsen i EiendomsMegler 1 på tlf. 478 96 777 eller på e-post: lars@em1ringerike.no

Forkjøpsrett til Ringbos medlemmer

Garveriet vil bli et Ringbo-tilknyttet borettslag. Hvis du ikke er Ringbomedlem fra før, må du melde deg inn ved kjøp av bolig.

Ringbos medlemmer har forkjøpsrett på åtte av leilighetene i Garveriet, og du må kontakte megler Lars Balstad Karlsen for leilighetsoversikt. Du kan melde uforpliktende interesse om bruk av forkjøpsrett til Ringbo innen 05.04 2022. Ved salgsstart vil medlemmer som har meldt interesse til Ringbo kunne velge bolig først i rekkefølge etter ansiennitet. 

Ønsker du å melde uforpliktende interesse om bruk av forkjøpsrett, meldes denne til Ringbo via e-post: firmapost@ringbo.no eller pr. telefon 32 11 36 00. Det må opplyses om navn, medlemsnummer og kontaktinformasjon.