Salgsmøte for første byggetrinn, blokk A, ble avholdt 12. januar hvor utbygger Witor Entreprenør, meglere fra DnB Eiendom og Ringbo var til stede. Utbygger presenterte prosjektet og svarte på spørsmål fra salen, før daglig leder i Ringbo gikk igjennom borettslagsmodellen og finansieringsløsningen. Så startet salgsprosessen hvor den med best ansiennitet i boligbyggelaget fikk velge bolig først.

Det skal nevnes at oppmøte ved salgsmøte ikke forplikter til kjøp. Møter du på salgsmøtet vil du få god informasjon både om prosjektet, finansieringsløsningen og ellers svar eventuelle spørsmål du måtte ha.  Men, ønsker du å benytte deg av forkjøpsretten er det nå du har sjansen. Signerer du kjøpskontrakt på salgsmøtet, har du forpliktet deg.

På salgsmøtet for blokk A i Ullerål Hage 12. januar ble 10 leiligheter solgt til Ringbos medlemmer med forkjøpsrett. I tillegg har også Ringbo kjøpt fire leiligheter i blokk A til konseptet Leie før Eie.

Den gode starten i salgstrinn 1, blokk A, gjør at salgstrinn 2, altså blokk B, snart går i gang.  Så snart dette er klart vil Ringbo utlyse forkjøpsrett i blokk B til medlemmene. Følg med på Ringbo.no.

Hva er Leie før Eie?

Leie før Eie er et konsept for deg som har god nok inntekt til et boligkjøp, men som mangler egenkapital. Ringbos Leie før Eie gir deg mulighet til å leie en leilighet i inntil 5 år, hvor du i løpet av leieperioden kan kjøpe boligen prisen som ble fastsatt ved leieavtalens begynnelse. Boligens verdistigning inntil egenkapitalkravet tilfaller deg vedet eventuelt kjøp.