Leie-før-eie - for deg som mangler egenkapital


Lei din egen bolig før du kjøper den

Mange har god nok inntekt til et boligkjøp, men har ikke nok egenkapital. Leie-før-eie gir Ringbomedlemmer muligheten til å skaffe seg egen bolig uten tilstrekkelig egenkapital i dag

Vi opplever at det er et behov i markedet for slike boliger og har i samarbeid med boligutbyggere inngått avtaler som vil gi våre medlemmer tilbud om dette. Dette gjør vi ved at Ringbo inngår avtale med utbyggerne om å kjøpe leiligheter i nyboligprosjekter for så å leie disse ut igjen til medlemmer, som så gis mulighet (opsjon) til å kjøpe sin leide bolig til prisen den dagen boligen var ny og leieforholdet ble startet.

Nærmere om leie-før-eie-modellen

Leie før eie modellen gir Ringbomedlemmer mulighet til å jobbe seg opp egenkapital nok til å komme seg inn på boligmarkedet.  Har du ikke tilstrekkelig egenkapital for boligkjøp er du i målgruppen for denne boligmodellen. Her kan du leie en bolig i inntil 5 år, før du kan kjøpe den om du vil og kan. Prisen du kan kjøpe leiligheten for settes når du begynner din leieperiode. Dersom boligprisene fortsetter å stige, er prisøkningen med på å skaffe deg som leietaker egenkapital. Dersom boligprisen stiger så mye at markedsverdien på boligen stiger mer enn 15 prosent under leieperioden, må kjøper betale prisøkningen som er ut over egenkapitalkravet. 

I bunn og grunn kan du si at vi gir bort verdistigningen inntil egenkapitalkravet.

Det vil bli en søknadsprosess hvor du blant annet må dokumentere nødvendig inntekt før du kan inngå en avtale om leie-før- eie-bolig. Dersom det er flere som ønsker samme bolig vil den med lengst Ringbo-ansiennitet komme først i køen. Er du ikke medlem kan det være lurt melde seg inn allerede nå.

En bank vil også være involvert i prosessen for å sørge for at en kjøper skal kunne klare å betjene kostnadene fremover. Her vil det også bli tilbudt økonomisk rådgivning i leieperioden. Dette for å sikre at kjøper skal få en best mulig inngang på boligmarkedet. 

Lei boligen i inntil 5 år før du kjøper

Verdistigningen inntil egenkapitalkravet tilfaller deg som leietaker/kjøper. Prisen for leiligheten er bestemt ved begynnelsen av leieperioden.

Du velger selv om du kjøper etter endt leieperiode

Dersom prisene skulle synke i leieperioden vil du ikke måtte ta over boligen. Det er kun en mulighet du har.

Leien i leieperioden er på markedsnivå

Ledige leiligheter i leie-før-eie

Det er for øyeblikket ingen ledige leiligheter, men vi sender deg gjerne informasjon så snart nye leiligheter er klare.

Sett deg på interesseliste ved å sende e-post til: firmapost@ringbo.no