Har du god nok inntekt til et boligkjøp, men mangler egenkapital, da er du en aktuell kandidat til Leie-før-Eie. Du har mulighet til å leie en av våre leie-før-Eie-leiligheter i inntil 5 år med mulighet til å kjøpe boligen til dagens pris i løpet av leieperioden. Verdistigningen inntil egenkapitalkravet tilfaller deg som kjøper, og regnes som egenkapital.

Les mer om Leie-før-Eie og hvilke kriterier som gjelder for å kvalifisere til leie.

Ringbo kan nå tilby leiligheter i tre nye boligprosjekter:

  • To leiligheter i Elvedalen Borettslag på Hallingby. En 2-roms med mulig innflytting fra 01.01.2021, og en 4-roms leilighet med innflytting fra 01.02.2021.
  • Tre stk. 3-romsleiligheter i Borettslaget Hønengaten Terrasse, men mulig innflytting fra 01.02.2021.
  • To leiligheter i Borettslaget Storgaten Terrasse på Jevnaker. Dette er en 2-roms og en 4-roms leilighet som vi regner med er innflyttingsklare fra 01.02.2021.

 

Ledige boliger i Leie-før-Eie