Her finner du skjema for risikovurdering i boligselskap i forhold til smittespredning:

Last ned skjema her

 

Gjøre rent selv eller leie inn?

Enkelte boligselskap har stilt spørsmål om økt renhold av berøringsflater i fellesarealer kan utføres på dugnad, eventuelt at oppgavene går på rundgang blant beboerne. Eksempler på felles berøringsflater kan være dørhåndtak og døråpnere både innvendig og utvendig, gelender, heis og felles utstyr som vaskemaskiner etc.

Det er opp til styret å vurdere om det er aktuelt med ekstra renhold og om dette eventuelt skal utføres av beboere i boligselskapet, eller om en skal kjøpe en slik tjeneste.  Ved en slik vurdering er det viktig å ta hensyn til at enkelte beboere kan være i risikogruppen og opplever at en slik oppgave utsetter dem for ekstra risiko. Beboere kan også være i karantene eller isolasjon og skal derfor ikke utføre denne typen oppgave. Det er spesielt viktig at vi i disse tider viser hensyn og omtanke ovenfor hverandre.

 

Innleid tjeneste

Her kommer noen tips dersom styret vurder at det er aktuelt å leie inn profesjonelle renholdere i en periode:      

  • Arbeidstilsynet har en guide ved kjøp av renholdstjenester.
  • I tillegg har Arbeidstilsynet et renholdsregister. Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester, skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent. Dette gjelder og privat kjøp av renholdstjenester.
  • På Arbeidstilsynets sider har du også muligheten til å søke etter godkjente virksomheter i ditt område.

 

Gode råd for renhold fra internett

Ved å søke på Internett med søkeordene «renhold korona» kan en finne gode råd for hvordan forebyggende renhold som har til formål å begrense smitte, kan utføres. Har dere avtale med et rengjøringsfirma, be om forslag til hvordan dette kan gjøres. 

 

Brett kluten og ha rikelig med kluter

Et tips ved bruk av mikrofiberklut er at det er viktig å brette kluten før bruk slik at hvert punkt en vasker kan vaskes med en ren side av kluten. Kluten skal være lett fuktig. Ha rikelig med rene kluter er et annet tips.

 

Hyppighet

Hvor ofte en bør utføre ekstra vask av berøringsflater i fellesarealer vil variere avhengig av bruken av fellesarealene. Her er det ingen fasit, men et forslag kan være en gang daglig i arealer der det beveger seg en del personer inn og ut. Følg de generelle smittevernrådene ved renhold og bruk hansker (engangshansker eller hansker som rengjøres og desinfiseres etter bruk). Husk uansett å vaske hendene, selv om hansker benyttes.