Det var medlemsfordeler som sto i fokus Ringbos stand, og Ringeriksdagen er en fin arena til å vise nettopp hva medlemmene får: Rabatt og bonus hos våre lokale Gullpartnere, forkjøpsrett på boliger og nå også leie-før-eie.

Den nye muligheten for leie og fremtidig boligkjøp som medlemmene har med modellen leie-før-eie vakte interesse blant flere. De som var innom oss ga uttrykk for at dette er en kjærkommen løsning, ikke bare for unge som skal inn på boligmarkedet, men også andre som av ulike årsaker mangler nok egenkapital til boligkjøp.

I år var vi så heldige å ha med oss en megler fra EiendomsMegler 1 som presenterte de nye borettslagsboligene i Hønengaten Terrasse i Hønefoss og Storgaten Terrasse på Jevnaker. Dette er to spennende prosjekter som både medlemmer og andre var innom for å få mer informasjon om.

Og i god tradisjon arrangerte vi quiz på standen vår hvor det var mulig å vinne premier fra flere av våre samarbeidspartnere. Godt over 100 personer deltok i konkurransen. Vinnerne er trukket og premiene delt ut. Vant du ikke denne gangen, vil det bli en ny mulighet neste Ringeriksdag.