Tekst: Bevar HMS

Gode råd for trygg lading

 • Vær våken - Lad bare elektriske gjenstander når du er våken og tilstede.
 • Sjekk laderen - Bruk alltid egnet lader til det du skal lade, og se til at lader er i god stand før bruk. Sjekk instruksjonsbok eller kontakt forhandler dersom du skulle være i tvil.
 • Unngå tildekking - Ladere i bruk og batterier som lades blir varme, og skal derfor ikke tildekkes.
 • Sikkert sted - Sørg alltid for å  lade på et ikke-brennbart underlag. Ike plasser elektronikk som lades i seng, sofa eller annet lignende sted. Pass på at det er røykvarsler i rommet der du lader.
 • Riktig bruk - Ladere kobles fra ved å ta tak i selve støpselet. Ikke dra i ledningen, dette kan medføre skade på lader.

Lading av elsykkel og elsparkesykkel

 • Vær tilstede - Vær tilstede med batteriet lades og unngå lading om natten.
 • Kontroller varmen - Kjenn etter unormal varme.
 • Bruk originaldeler - Bruk kun originaldeler når du skal lade.
 • Sjekk underlaget - Lad batteriet på brannsikkert underlag og i god avstand fra brannfarlig materiell.
 • Helst utendørs - Lad helst utendørs.
 • Sjekk batteriet - Ved lading innendørs, sjekk att batteriet ikke har synlige skader før det tas inn.
 • Lad nær røykvarsler - Ved kuldegrader er det en fordel å lade batteriet innendørs. Du bør ha røykvarsler i rommet der ladingen skjer.
 • Ikke lad i trapperom - Ikke lad sparkesykler, elsykler eller elektriske rullestoler i trapperom, korridorer o.l. Dette fungerer som rømningsvei for beboere.

Nedenfor kan du se en kort film med ladetips. Videoen er laget av elsikkerhetsportalen: