Målet med støtteordningen er dels å bidra til at boligene blir enda tryggere å bo i, samt å redusere kostnadene ved utbedring av skadesaker.

Det kan søkes om midler til:

 1. Utrednings- eller prosjektstøtte knyttet til planlegging av skadeforebyggende tiltak.
 2. Direkte støtte til boligselskap som iverksetter konkrete arbeider knyttet til bygningsmessige arbeider for å redusere brann og vannskader, etablere eller forbedre systemer for brannvarsling etc.
 3. Eventuelle andre tiltak som kan bidra til å redusere forsikringsrelaterte bygningsskader, for eksempel: 
  • Komfyrvakt 
  • Vannstopp
  • El-sjekk
  • Vannsjekk
  • Listen er ikke uttømmende

Ta kontakt med din styreleder eller andre i styret om du har forslag til prosjekt som det bør søkes støtte til!

Følgende fikk innvilget støtte i forrige runde:

 • Hagen borettslag: Seriekoblet røykvarsling
 • Nansenveien borettslag: Brannvarsling
 • Sameiet Enggaten 10: Brannslukningsutstyr
 • Veigin borettslag: Fjerne gamle stoppekraner
 • Ådalsgate 9 borettslag: El- og vannsjekk
 • Bålerud borettslag: El- og vannsjekk
 • Ve Terrasse borettslag: El- og vannsjekk, samt komfyrvakter
 • Begnaparken borettslag: Vannsjekk
 • Baglertun borettslag: Vannstopperventiler
 • Kveimskogen borettslag: Vannstopperventiler og komfyrvakter
 • Hønen Allé borettslag: Komfyrvakter
 • Øvre Hønengaten 76 borettslag: Komfyrvakter
 • Vestli borettslag: Fjerning av skadedyr i avløp

Søknadsfrist for neste tildeling er 20.11.2020 

Søknad sendes: firmapost@ringbo.no