Viken fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler. Støtteordningen skal bidra til å dekke kostnader i forbindelse med oppgradering av elinfrastrukturen i boligselskapenes parkeringsanlegg.

Tilskuddsordningen ble vedtatt av fylkesrådet i Viken 26. mars 2019. Det er satt av 3 mill kr til ordningen i 2020. Det vil bli vurdert å tilføre ytterligere midler avhengig av etterspørselen.

Her finner du mer informasjon om ordninger, søknadsskjema m.m.