De fleste boligbranner oppstår om vinteren, og desember er den verste måneden når det kommer til antall boligbranner og omkomne i brann.

Røykvarsleren er kåret til århundres oppfinnelse og det viktigste sikkerhetsutstyret i boligen din. Det finnes ikke en billigere livsforsikring! Det er viktig å kontrollere røykvarslerne i huset jevnlig, om du bør bytte batteri minst én gang i året.

Tips og råd til brannsikkerhet i hjemmet

  • Brannvesenet anbefaler seriekoblede røykvarslere. Hvis ikke alle varslerne i din bolig gir nok lyd til å vekke deg med soveromsdøren lukket, vil du ha god nytte av seriekoblede røykvarslere for tidligst mulig varsling.
  • Ha minst en røykvarsler i hver etasje.
  • Bytt batteri årlig, gjerne 1. desember, og husk å støvsuge røykvarsleren når du bytter batteri. Dette for å fjerne eventuelle partikler i detektorkammeret som kan gi feilalarmer.
  • Ikke glem å teste røykvarsleren med testknappen hver måned!
  • Du bør ha en optisk brannvarsler, dvs. at det er en ulmevarsler.
  • Monter røykvarsleren på det høyeste punktet i taket og minst en halv meter fra vegger. Ved montering i skråtak skal varsleren monteres minst 1 meter horisontalt fra takåsen.

Kilde: If Forsikring, Sikkerhetshverdag.no