Årets generalforsamling avholdes onsdag 10. mai.

På generalforsamlingen kan valgte delegater møte og disse velges på følgende måte:

  1. Ringbomedlemmer som også er eier av en bolig i et borettslag velger delegater på borettslagets generalforsamling.
  2. Medlemmer som ikke er eiere, velger sine delegater på det årlige delegatvalgmøtet. I 2023 holdes valget torsdag 13. april kl. 15:00 i Ringbos lokaler i Hvervenmoveien 49.

Medlemmer som ønsker å fremme saker til generalforsamlingen i Ringbo har tråd med vedtektene frist 1. april, mens det er ønskelig å få eventuelle forslag fra de valgte delegatene innen 18. april.

Valg:

På årets generalforsamling er styreleder, to styremedlemmer og som vanlig alle varamedlemmer på valg.

Forslag til kandidater kan meldes til valgkomitéen ved Njord Eirik Sætrang på e-post: njord@3500.no innen 17. mars.