På generalforsamlingen kan valgte delegater møte og disse velges på følgende måter:

1. Ringbomedlemmer som også er eier av en bolig i et borettslag velger delegater på borettslagets generalforsamling.

2. Medlemmer som ikke er eiere, velger sine delegater på det årlige delagatvalgsmøtet. I 2022 holdes valget 7. april kl. 17:00 i Ringbos lokaler i Hvervenmoveien 49.

Saker til generalforsamlingen:

Medlemmer som ønsker å fremme saker til generalforsamlingen i Ringbo har i tråd med vedtektene frist til 1. april, mens det er ønskelig å få eventuelle forslag fra delegatene som er valgt fra tilknyttede borettslag innen 8. april.

Valg:

På årets generalforsamling er er to styremedlemmer og som vanlig alle varamedlemmer på valg. Forslag til kandidater kan meldes til valgkomitéen ved Anne Nereng på e-post: anne.nereng@gmail.com innen 15. mars.