Årets generalforsamling avholdes etter foreløpig plan med fysisk møte 15. juni. På generalforsamlingen kan valgte delegater møte og disse velges på følgende måte:

  1. Ringbomedlemmer som også er eier av en bolig i et borettslag velger delegater på borettslagets generalforsamling.
  2. Medlemmer som ikke er eiere, velger sine delegater på det årlige delegatvalgmøtet. I 2021 holdes valget onsdag 5. mai kl. 17:00 i Ringbos lokaler på Hvervenmoen.

 Medlemmer som ønsker å fremme saker til generalforsamlingen i Ringbo har tråd med vedtektene frist 1. april, mens det er ønskelig å få eventuelle forslag fra de valgte delegatene innen 31. mai.

Valg:

På årets generalforsamling er styrets leder, to styremedlemmer og som vanlig alle varamedlemmer på valg.

Forslag til kandidater kan meldes til valgkomitéen ved Ragnhild E. Hultgren, på e-post:

ra-hultg@online.no innen 22. mars.