I Ringbo har vi i denne situasjonen besluttet følgende:

 Møteaktivitet utsettes eller avlyses.

Vi er i utgangspunktet involvert i en lang rekke årsmøter og generalforsamlinger den nærmeste tiden. Vi ser dette som en svært stor risiko for å bringe smitte til og fra boligselskaper. I tillegg må vi, ved smitte, følge de strenge karantenebestemmelsene som gjelder. Dette kan evt. ramme vår virksomhet hardt i tillegg til at det ikke er i tråd med føringene fra myndighetene.

Vi har derfor besluttet at ansatte i Ringbo ikke skal delta på årsmøter og generalforsamlinger i perioden frem til påske. Vi oppfordrer videre styrer som har planlagte møter i samme periode om å vurdere utsettelse. Vi ønsker heller ikke at det gjennomføres møter i våre lokaler med mindre det skulle oppstå kritiske situasjoner i noen av de forvaltede selskapene.

Konsekvensen er at årsmøtene enten må utsettes eller evt. gjennomføres uten vår deltagelse. Styret i det enkelte borettslag eller sameie må vurdere om årsmøtet/GF kan gjennomføres uten vår bistand i møtet. For boligselskap som vil gjennomføre sitt årsmøte vil vi likevel bistå med å utarbeide nødvendige innkallinger. Ta kontakt med forvaltningsrådgiver for nærmere avklaring og rådgivning.

 

All annen kontakt bør om mulig gjøres telefonisk eller elektronisk.

Vi vil i tråd med de  nasjonale føringene redusere møteaktiviteten på kontoret så langt som mulig og kun finne sted ved kritiske situasjoner. Planlagte møter må derfor gjennomføres per telefon, utsettes eller avlyses. Vi oppfordrer sterkt til at henvendelser i denne perioden skjer per telefon eller e-post.

 

Stengt kontor

I tråd med de nasjonale føringene og det som er beskrevet ovenfor vil kontoret være helt stengt i perioden frem til og med 26. mars. Perioden kan bli utvidet som følge av føringer og råd fra myndighetene.

Vi beklager de følger dette får for det enkelte boligselskap, men håper det er forståelse for dette.

 

Tiltakene iverksettes umiddelbart.