Da kan du nominere boligselskapet til Ringboprisen for rehabilitering og miljøtiltak. Premien er på kr 25.000,-, og påmeldingsfristen er 1. april 2020.

– Vi håper å få inn mange eksempler på rehabilitering eller annet som har gjort bomiljøet bedre, mer moderne, mer miljøvennlig, eller kanskje rett og slett bare vakrere, sier daglig leder i Ringbo, Jens Veiteberg.

Alle kan delta!

Alle typer boligselskaper kan delta, uavhengig av om de er forvaltet av Ringbo eller ikke. Og det spiller ingen rolle om dere har rehabilitert fasader og balkonger, eller gjennomført en oppgradering av uteområder eller baderom. Alle rehabiliteringer og forbedringsprosjekter vil bli vurdert.

Ingen prosjekt er for lite!

Målet med prisen er å:

 • Påskjønne gode rehabiliterings- og andre tiltak gjennomført i boligselskaper.
 • Framheve at dette er arbeider som er bekostet av beboerne selv.
 • Skape positiv oppmerksomhet om den kontinuerlige oppgraderingen som finner sted i etablerte boligområder.

 Prisen tildeles ut fra disse kriteriene:

 • Situasjonen før og etter prosjektet/tiltaket
 • Økonomi / kost / nytte
 • Energiøkonomisering
 • Miljø
 • Beboertilfredshet
 • Tilgjengelighet
 • Arkitektur
 • Teknisk løsning
 • Forbedret bomiljø

Ringbo trenger følgende opplysninger vedrørende de som nomineres:

 • Navn på boligselskapet
 • Kontaktperson i styret
 • Forslagsstiller, om ikke det er styret selv
 • Byggeår
 • Beskrivelse av hva som er gjort, gjerne med bilder som viser situasjonen før og etter tiltaket.
 • Styrets vurdering av hva tiltaket har ført til. Dette kan være effekter knyttet til økonomi, energibesparing, tilgjengelighet, forbedret bomiljø, arkitektur eller annet.

Nominasjon sendes innen fristen 01. april enten pr. brev eller pr. e-post til:

Ringbo BBL, Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

firmapost@ringbo.no

Tidligere vinnere og delvinnere av Ringboprisen