På grunn at de restriksjoner som er gitt har Regjeringen laget en forskrift som åpner for at borettslag og sameier kan gjennomføre årsmøte/generalforsamling digitalt. 

Ringbo kan tilby våre kunder å gjennomføre årsmøtet/generalforsamlingen digitalt via Min side.

Vi anbefaler derfor at ordinære saker som årsregnskap, årsmelding, styrehonorar og valg gjennomføres via digitalt årsmøte/generalforsamling. Samtidig bør styret vurdere om det er behov for et ekstraordinært møte på et senere tidspunkt for å ta opp andre saker.

Vi er klar over at denne løsningen ikke passer for alle, ta gjerne kontakt med din rådgiver for å diskutere alternativer. Men oppfordrer allikevel til at så mange som mulig vurderer muligheten for å gjennomføre digitale årsmøter/generalforsamlinger slik at møtene blir gjennomført i henhold til gjeldende frister.

Loven har bestemmelser om at det skal avholdes årsmøte/generalforsamling innen 30. juni. Denne fristen er foreløpig ikke endret, men det er sendt en tydelig anmodning til departementet om at den bør forlenges.


Hva er et digitalt møte?

Et digitalt møte er ikke et videomøte eller telefonmøte hvor beboerne møtes i samtid. Møtet gjennomføres ved at eierne logger seg inn på Min side og gir sin stemme på sakene som ligger der. Stemmegivningen gjøres i løpet av et angitt tidsrom, for eksempel innenfor 2- 7 dager. Det kan sammenlignes med å logge seg inn på Skatteetaten eller Altinn og levere selvangivelsen, hvor hver person er identifisert og unik. Det kreves ikke innlogging med BankID.

Kontakt Ringbo for mer infromasjon.

Se forøvrig den flotte artikkelen i Ringerikes Blad om digitale årsmøter i Ringbo-regi.