Vi ser ofte at veien fra tilbudsprosess til ferdigstillelse, samt reklamasjons- og dokumentasjonshåndtering kan bli krevende for styrene. Det kan også være vanskelig å vurdere kvalitet mot sluttfaktura på utført arbeid. I den forbindelse inngikk Ringbo et samarbeid med Bergs Byggtjenester AS, og sammen kjørte vi en rekke mindre pilotprosjekter i 2022 hvor Ringbo fulgte opp bestilling, kvalitet, fremdrift, økonomi og eventuelle reklamasjoner.

Ringbo har fremforhandlet satser for bl.a. timearbeid og innkjøpspåslag som er på samme nivå som de lokale kommunene har i sine avtaler. Kort fortalt får boligselskapene svært gode vilkår på innkjøp, og forholder seg til Ringbo som leverandør. Bakgrunn for samarbeidet skal være trygghet for boligselskapet.

Vi ser at tjenesten Ringbo Boservice er et kjærkomment tilskudd for flere av Ringbos kunder.

Ta kontakt med deres forvaltningsrådgiver eller teknisk leder Tor Ove Hamborg for ytterligere informasjon.

 

Bergs Byggtjenster AS ble etablert av Arild Berg i 2003 og har i dag 13 ansatte. Firmaet har egne tømrere, murere, taktekkere og malere, i tillegg til gode partnere innen andre håndverksfag. De jobber hovedsakelig med vedlikehold- og oppussingsoppdrag.