Tekst: Lars- Johann Solheim / Foto: Stig Sunde

Prosjektet som mest sannsynlig vil fremmes på en ekstraordinær generalforsamling i slutten av november, omfatter blant annet en total utskifting av tak, bytting av vinduer og utvendig kledning.

– Dette prosjektet er omfattende og vi i styret har brukt god tid på å planlegge det, og vi har jobbet tett med Ringbo for å kartlegge behov og omfang forteller styreleder Stig Sunde.

70 boliger

Borettslaget som ble ferdigstilt i 1990 består av totalt 70 boliger i en kombinasjon av eneboliger, firemannsboliger og kjedede eneboliger. Det vil si at det er mange kvadratmeter med tak og vegger som skal utbedres.

– Det er ingen tvil om at det er en voldsom bygningsmasse å forholde seg til, og vi var opptatt av å få gjort ting i riktig rekkefølge. Derfor valgte vi å etablere en vedlikeholdsplan sammen med Ringbo i 2018, forteller Sunde.

En vedlikeholdsplan er et verktøy som gir styret oversikt over vedlikeholdsoppgaver i et lengre perspektiv. Den starter med en byggteknisk gjennomgang av bygningsmassen og ender opp i en rapport med oversikt over vedlikeholdsoppgaver med et kostnadsoverslag.

– Etter at vi etablerte planen og fikk en oversikt over hvor skoen trykker mest, og hva som er viktigst å ta tak i først, så har vi i styret gått mange runder og hatt mange møter med Henning i Ringbo for å komme frem til prosjektet slik det fremstår nå, forklarer styrelederen.

Et stort løft

Det var Henning Fuglset som er faglig leder for teknisk hos Ringbo som utarbeidet planen, og det er også han som har fulgt styret gjennom hele prosessen.

– Når vi etablerte planen så ble det tydelig at borettslaget hadde mye å ta tak i, men bygningsdeler har ulik levetid, og i vårt opprinnelige forslag var oppgavene fordelt utover en lengre tidsperiode. Men når styret vurderte sin finansielle situasjon, så de at tiden var inne for å ta et større løft nå, forteller Fuglset.

Dermed ble mye av innholdet i vedlikeholdsplanen konkretisert i en prosjektbeskrivelse.

– Vi har jobbet mye med å prioritere, se hvilke bygningselementer som må ses i sammenheng, og vi har også sett på mulighetene for forbedringer. Blant annet er det planlagt å øke isolasjonstykkelse i vegger og tak, noe som vil gi bedre fyringsøkonomi og inneklima, forklarer Fuglset.

Veien videre

I skrivende stund er Fuglset i gang med å innhente tilbud på prosjektet, og han antar at prisene vil foreligge i løpet av sommeren.

– Etter at vi har fått inn tilbud og ser hva dette vil koste, blir det opp til styret å vurdere om de vil jobbe videre med prosjektet slik det fremstår i dag, eller om de vil gjøre justeringer, sier han.

Styreleder Sunde legger ikke skjul på at han er spent og at han gleder seg til å få en oversikt over hva det hele vil koste.

– Når vi vet totalprisen så vet vi hva dette vil si for borettslagets økonomi fremover. Vi har jo fått en indikasjon gjennom kostnadsoverslaget i vedlikeholdsplanen, så vi har jo en magefølelse, men man kan jo ikke vite. Må vi øke felleskostnadene? Eventuelt med hvor mye? Dette er jo ting som betyr mye for andelseierne, forteller han.

Uansett så er styret innstilt på å fremme prosjektet slik det fremstår nå for en ekstraordinær generalforsamling nærmere årsskiftet.

– Vi føler oss ganske trygge på at et større løft er den beste strategien, og vi mener at det er viktig at andelseierne får anledning til å ta stilling til det, sier Sunde.