SpareBank 1 Ringerike Hadeland har dyktige medarbeidere som kan gi deg råd når det gjelder både sparing, kapitalplassering, lån og mye mer. Slik kan du være trygg på at du har kontroll på privatøkonomien.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har et eget team som vil betjene deg som Ringbo-medlem, hvor rådgiverne har ekstra kompetanse knyttet til borettslagsmodellen.

Som medlem i Ringbo får du ekstra gode fordeler i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Innskudd:

  • Ringbo plasseringskonto som gir deg beste rente fra første krone, og ingen begrensning på uttak. Referanserente er bankens plasseringskonto
  • Ringbo Fordelspakke: Ringbomedlemskap gir tilgang til fordelsprogrammet «Privat Ekstra» med gratis dagligbank.

Utlån:

  • Gratis flytting av lånet ditt til SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Banken gir gratis etablering- og depotomkostninger, i tillegg til å dekke tinglysingsomkostninger inntil kr 500,- pr. kundeengasjement.
  • Halvpris på etablering- og depotomkostninger inntil én gang pr. år.

Rådgivning:

  • Eksklusiv førsterett til bankens konsept «Bedre Råd».

 

SpareBank 1 Ringerike Hadeland