Ringbo har inngått medlemsavtale med Advokatene Dahl | Walløe, som holder til i Kartverksveien 5 på Hvervenmoen i Hønefoss.

Advokatkontoret består av advokat Trine Hamborg Dahl og advokat Camilla S. Walløe, og kan hjelpe Ringbos medlemmer med advokattjenester innen for bl.a.:

  • Fast eiendom
  • Kontraktsrett
  • Familie og arv
  • Erstatning / forsikring
  • Pengekrav / tvangsinndrivelse
  • Bank / finansiering
  • Arbeidsrett
  • Prosess /tvisteløsning

Ringbos medlemmer har egen medlemspris hos Advokatene Dahl | Walløe, kr 1 950,- pr. time (ordinær pris kr 2 500,- pr. time.)

 

Besøk hjemmesiden til advokatkontoret