– 2018 ble et godt år, med god omsetning, men vi opplevede at de ville budrundene uteble og prisveksten har dermed avtatt noe. Boligene ble imidlertid solgt, og det er både selgere og kjøpere der ute. Så jeg vil si at boligmarkedet nå er tilbake på normalen, forteller eiendomsmegler Marit Engensbakken.

I fjor solgte Eiendomsmegler 1 Ringerike totalt 109 av de 196 andelsleilighetene som ble omsatt i regionen. Dette utgjør godt over halvparten, noe som bidrar til at de befester sin posisjon som ledende på salg av borettslag.

– Marit her jo helt rå på borettslag. Hun har så solid erfaring nå, og kjenner nærmest hver krik og krok i alle borettslagene i Ringerike, noe som kundene vet å sette pris på, sier Terje Heggen som er avdelingsleder i meglerforetaket.

Forventer videre prisvekst

Når vi spør meglerne om hvilke forventninger de har til 2019. Så er de optimistiske.

– Jeg har en god følelse for 2019 og jeg tror det vil bli omtrent på samme nivå som i fjor, med en prisvekst på mellom fire og fem prosent, sier Engensbakken.

Heggen nikker samtykkende.

– Norges Bank har varslet et par rentehevinger, og det blir innskjerpede krav til bankene rundt utlån i forbindelse med innføringen av et sentralt gjeldsregister. Dette kan ha innvirkning for noen, men det viktigste er at arbeidsledigheten her er lav og at Ringerike er en region i vekst hvor det skal skje veldig mye spennende fremover.

Så jeg er helt sikker på at boligmarkedet vil holde seg stabilt med en moderat og sunn prisvekst, forklarer han.

Balansert boliginformasjon på Finn.no

Utenom det nevnte gjeldsregisteret har det ifølge Heggen ikke skjedd noen endringer i lovverket ved årsskiftet som kan påvirke boligmarkedet. Men de som jevnlig er innom Finn.no har kanskje lagt merke til at annonsene har endret seg. Superlativene er nesten borte og boligene beskrives nå med en mer nøktern tekst.

– Fra oktober i fjor endret Finn.no retningslinjene for boligannonser. Tekstdelen er kortet kraftig ned, og det er nå krav om at teksten skal inneholde balansert informasjon om boligen. I tillegg er det nå mulig å lese den komplette salgsoppgaven uten at du må legge igjen kontaktinformasjon, forklarer Heggen.

Tryggere bolighandel

Dette fører til at meglerstandens lange og utbroderte tekster blir en saga blott, til fordel for harde fakta og korte beskrivelser.

– Vi mener at dette er en positiv endring som kan bidra til at flere laster ned og leser salgsoppgaven. Noe som kan føre til en enda tryggere bolighandel, sier Heggen.

Marit Engensbakken som ofte møter potensielle kjøpere ute på visning er også veldig glad for endringen.

– Det at Finn.no nå har endret oppsett og at det tydelig fremkommer at annonsen kun er et utdrag håper jeg vil bidra til at flere setter seg godt inn i salgsoppgaven før de dukker opp på visning. For dette er utrolig viktig. Man kjøper jo tross alt ikke bolig så ofte, allikevel har jeg ofte opplevd å stå på visning og snakke med potensielle kjøpere som helt tydelig ikke har satt seg inn i hva som står i salgsoppgaven, forteller hun.

Engensbakken tror at noe av årsaken til dette er at man tidligere kunne utbrodere i det vide og brede om boligene i annonsen, noe som kunne gi et inntrykk av at alt det viktige fremkom der.

– Samtidig kunne man i mange tilfeller ikke laste ned salgsoppgaven uten å legge igjen kontaktopplysninger, noe jeg tror enkelte kjøpere vegret seg imot. Nå er man sikret anonymitet om man ønsker det, og da er det ingen grunn til å la være, det er bare å laste ned og forberede seg godt. Så sees vi på visning, avslutter hun.

Tekst & foto: Lars-Johan Solheim Grann

 

Medlemstilbud hos EiendomsMegler 1 Ringerike:

2 gratis visninger (spar kr 5.000,-)

50 % avslag på tilrettelegging (spar kr 6.000,-)

Verdi medlemsfordel kr 11.000,-