Tekst og foto: Lars-Johan Solheim Grann

– Når man sitter i styret i et borettslag, så har man et stort ansvar, ikke bare når det kommer til drift. Men også når det kommer til helse, miljø og sikkerhet. Og selv om vi oppfylte lovens krav når det kommer til brannvern, så følte vi at det ikke var tilstrekkelig. Vi ønsket derfor å få på plass et moderne brannvarslingsanlegg, forteller Oddny Espen, som er styremedlem i borettslaget.

Borettslaget som består av syv blokker med totalt 168 leiligheter, ble bygget på begynnelsen av 60-tallet. På en tid hvor brannsikkerhet hadde et langt mindre fokus enn det har i dag.

– Med en så pass gammel bygningsmasse er det klart at vi har et annet utgangspunkt enn moderne bygg når det kommer til brannsikkerhet. Derfor var det viktig for oss å velge en moderne løsning for å få best mulig trygghet, sier hun.

Dette var en oppfatning som borettslagets generalforsamling delte, og i 2018 ble det fattet vedtak om å inngå avtale med Hønefoss Vaktselskap om levering av alarmanlegget til en kostnad på 1,2 millioner kroner.

Den beste løsningen

Fredrik Spanjor som selv omtaler seg som en sikkerhetsentusiast, er daglig leder i Hønefoss Vaktselskap og han vil berømme borettslaget for at de har valgt et topp moderne anlegg.

– Vi vet av erfaring at tidlig varsling er helt avgjørende for å verne om liv, helse og verdier. Og et moderne brannvarslingsanlegg er utvilsomt den beste løsningen i bygninger der flere bor sammen, konstaterer han.

I tillegg til å levere og montere anlegget vil også Hønefoss Vaktselskap stå for drift og vedlikehold av det.

– Anlegget er koblet til vår sentral, og vi overvåker det hele tiden. Dermed vil vi fange opp feil, slik som defekte eller frakoblede detektorer umiddelbart. Og styret kan føle seg trygge på at anlegget er i god stand til enhver tid, forklarer han.

Direktevarsling til brannvesenet

Dersom alarmen utløses i borettslaget, vil alarmklokker i oppgangene og sirener i hver enkelt leilighet sørge for en god lokal varsling. Samtidig går det direkte melding til Hønefoss Vaktselskap som etter kort tid vil varsle 110-sentralen og Ringerike brann- og redningstjeneste.

– Tilknytningen til brannvesenet er essensiell for å sikre en rask utrykning. Hvis det utenkelige skulle skje, så er det helt avgjørende at brannvesenet kommer til stedet så fort som overhodet mulig, forklarer Spanjor.

Han trekker også frem viktigheten av å ha et adresserbart anlegg.

– Det at vi vet hvor alle varslere befinner seg, helt ned på leilighetsnivå, bidrar til økt sikkerhet. Først og fremst fordi det gjør jobben enklere for brannvesenet, sier han.

Et paradoks

Spanjor synes det er et paradoks at kravene rundt brannsikkerhet er såpass mye strengere i nye bygg enn i gamle.

– Jeg har forståelse for at myndighetene ikke vil pålegge borettslag å investere i brannsentraler, men at det skal være tilfredsstillende med en alminnelig røykvarsler i hver enhet, syns jeg er i underkant, sier han.

For røykvarslere har ifølge Spanjor en rekke svakheter, som kan gi en falsk trygghet.

– Den største svakheten er nok at de er avhengig av jevnlig batteribytte. I tillegg gir de som regel bare en lokal varsling, noe som kan være vanskelig for naboene å høre. Med et brannvarslingsanlegg slipper man batteribytte, og man kan samtidig føle seg trygg på at man blir varslet dersom det begynner å brenne i en naboleilighet, fortsetter han.

Ferdigstilles i november 2019

Når vi besøker Nansenvegen 14 borettslag er Hønefoss Vaktselskap i ferd med å ferdigstille installeringen, og i løpet av november 2019 vil anleggene være i full drift.

– Til tross for en del utfordringer underveis, så syns jeg at Hønefoss Vaktselskap har gjort en beundringsverdig jobb. Og for oss er det en ekstra trygghet at anlegget blir vedlikeholdt og fulgt opp på en fagmessig måte. Det bidrar til at styret kan fokusere på å informere andelseierne om hvordan anlegget fungerer, og hvordan man skal forholde seg hvis det utløses, sier styremedlem Oddny Espen som nå gleder seg til en tryggere hverdag.