- Vi har 29 bruktbutikker som er med på denne avtalen. I tillegg har vi en nettbutikk, 3500 Fretexbokser ute, flere gavemottak og 32 avdelinger for arbeidsinkludering. I 2021 gikk 21 millioner kroner fra bruktomsetningen til sosialt arbeid i Frelsesarmeen og 1700 mennesker fikk jobb eller startet en utdanning etter å ha vært innom et av våre arbeidsmarkedstiltak. Det er resultater vi er veldig glade for, sier Trond Ivar Vestre, daglig leder i Fretex.

Frelsesarmeen startet Fretex -som da het Elevator - i Kristiania i 1905. Hensikten med bedriften var å gi arbeid og overnatting til gatas folk. Jobben på den tiden besto i å samle inn brukt papir. Også i dag er arbeidsinkludering og gjenbruk fundamentet i Fretex, men innholdet i arbeidet har forandret seg mye siden oppstarten.

Gaver og midler til Frelsesarmeens sosiale arbeid
Giverne til Fretex er folk som har noe til overs, og som vil støtte Frelsesarmeens sosiale arbeid. Takket være giverne kan det drives et omfattende arbeid for miljøet og for mennesker som trenger støtte i en periode i livet. Med midler fra Fretex kan Frelsesarmeen sette inn tiltak der skoen trykker for vanskeligstilte barnefamilier, de som skal skape seg en ny tilværelse uten rus, ensomme eldre, innsatte i norske fengsler, familier som ikke er godt integrert i det norske samfunnet og utsatte ungdommer.

Det sosiale arbeidet til Frelsesarmeen tilbys i hele landet og gjennom hele året. For eksempel får over 15 000 husstander bistand fra Frelsesarmeen i forbindelse med jul. I tillegg til mat, blir det delt ut over 22 000 julegaver. Målet er at hjelpen som ytes skal være midlertidig, fordi det beste for alle er å klare seg selv. Derfor tilbyr Frelsesarmeen rådgivning og samtaler, i tillegg til den praktiske hjelpen med klær, mat og andre varer.

Gjenbruk for miljøet
I dag produseres og importeres det mer varer enn vi trenger. Produksjonen krever mye energi og kjemikalier som belaster miljøet. Det er derfor miljøsmart å bruke varene så lenge som mulig. Når gjenbruk velges i stedet for å kjøpe noe nytt, er det et viktig miljøtiltak. For eksempel kjøper hver nordmann 22 plagg hvert år og mindre enn ett brukt plagg. Fretex ønsker å være med på å endre dette og jobber for at det skal være enkelt og attraktivt å velge gjenbruk.

- Nordmenn har i snitt har 359 plagg i klesskapet, så sannsynligvis er det noe til overs i skuffer og skap. Fretex setter stor pris på å få klær og andre gaver. Det er disse donasjonene som gjør at vi kan drive det omfattende arbeidet også for miljøet, sier Vestre.

Fretex er eneste klesinnsamler med sorteringsanlegg i Norge. Klær til butikkene blir nøye vurdert og ferdiggjort for salg og dermed kan Fretex tilby kundene kortreist gjenbruk, samtidig som dette skaper arbeidsplasser i den «grønne varehandelen».

I Fretexbutikkene starer prisene på 39 kroner og snittpris på klær er 91 kroner.
Prisene er som regel ca en tredjedel av originalpris, litt avhengig av varens stand. De som kommer fra Frelsesarmeens sosiale tjenester, handler på rekvisisjon hos Fretex, uten å betale noe. I butikkene er det varer fra ulike merker, i ulike kvaliteter, fra ulike tidsepoker og ulike deler av verden. Og det er her skattejakten kommer inn i bildet. Ved å bruke litt tid i en Fretexbutikk, er det mulig å finne unike varer til gode priser.

Enkelt å gi
Fretex tar imot alt som kan deles ut via Frelsesarmeens sosiale arbeid eller selges. For at klær skal gjenbrukes må de være hele, rene og tørre.

Når du har noe til overs, er det flere muligheter for å gi:

  • Klær og tilbehør kan gis i en rød Hvor disse boksene ligger finner du i et kart på Fretex sine nettsider.
  • Det er også mulig å gi i Fretexposen på Posten (Post i Butikk). Det kan skje ved at en tar med en Fretexpose fra Posten hjem og samler klær i den eller at en tar med seg klærne en har til overs til Posten og legger de i Fretexposen Posen rommer ca 8 kg og det er fast porto på 50 kroner å sende den til vårt sorteringsanlegg.
  • Klær og tilbehør kan leveres i en Fretexbutikk. Det kan også småinteriør og mindre ting (noen få butikker tar imot møbler)
  • Klær og tilbehør kan leveres i flere klesbutikker (egne innsamlingsbokser hos Lindex, Bik Bok, Cubus og Dressmann).
  • Interiør kan leveres i egne gavemottak. Oversikt over disse ligger på Fretex sine nettsider.

 

Frivillig
Fretex ønsker flere frivillige i butikkene og til oppgaver i forbindelse med gavemottak og logistikk. Behovet for frivillige har økt i takt med endrede rammebetingelser. Prisutviklingen på klær og andre varer er betydelig lavere enn kostnadsveksten knyttet til å drive transport, sortering og butikk.

Det finnes mange grunner til at mennesker vil gi bort noen timer av sin tid. I Fretex kan vi tilby et sosialt nettverk og varierte oppgaver. De frivillige gjør noe godt for andre mennesker og miljøet – og på den måten bidrar de til noe positivt.

Frivillige får en attest som dokumenterer arbeidet. For noen kan dette være nyttig å ha med i sin CV eller i andre sammenhenger når samfunnsansvar og engasjement skal dokumenteres.

Frivillige kan gjøre de fleste av oppgavene i Fretex – klargjøring av varer til butikk, jobbe med eksponering og utstillingsvinduer, kundebehandling, forefallende arbeid, rengjøring osv. Den som vil være frivillig kan også komme med ønsker om disse eller andre arbeidsoppgaver.

Fretex gjennomfører jevnlig arbeidsmiljøundersøkelser og resultatene er gode. Det er viktig for oss som jobber i Fretex at vi har det godt sammen. Våre kjerneverdier – åpenhet, engasjement, kjærlighet og lønnsomhet - skal merkes for både ansatte og frivillige i våre avdelinger.

Alle Ringbomedlemmer får 10 % bonus når de betaler med sitt registrerte betalingskort i kassen i en Fretexbutikk som er med på avtalen. Om du ikke har registrert noe betalingskort gjøres dette på Min side i app eller på nett. Se hvilke butikker som er med på avtalen.