Ringbo sender regelmessig ut faktura for felleskostnader til boligeiere. Frem til februar 2022 har fakturaene kun gått til den ene eieren som er oppført som hovedbetaler, men på grunn av en avgjørelse i Finansklagenemda er vi nå pliktig til også informere medeiere. Det betyr at vi kommer til å sende en kopi av betalingskravet til registrerte medeiere med virkning fra mars 2022. 

Fakturaen skal kun betales av én av eierne og overnevnte regelendringer vil ikke påvirke eksisterende avtaler som eFaktura og Avtalegiro. Dersom ikke faktura ikke blir betalt innen forfallsdato, vil medskyldner kunne bli gjort ansvarlig for betaling av hovedkravet og eventuelle renter og omkostninger.