– I januar var det inngått en opsjonsavtale om kjøp av tomten, og vi hadde en positiv dialog med kommunen hele veien. Men når saken kom opp til politisk behandling i mai, så ønsket politikerne å få avklart flere forhold rundt tomten, før de kunne ta stilling til et eventuelt salg, forteller Jens Veiteberg i Ringbo.

Et viktig forhold som må avklares nå er rettighetene som Norderhov ungdoms- og idrettslag mener de har til den aktuelle tomten.

– Vi ble overrasket over at denne fremtidige retten ikke var avklart før saken ble lagt frem til politisk behandling, men vi har forståelse for at idrettslaget fremmer sin sak og det er viktig for alle parter at det blir en god prosess som også ivaretar idrettslagets interesser, sier Veiteberg.

Tidkrevende prosess, men den som venter på noe godt…

Det politiske vedtaket la også opp til at et eventuelt salg blir en del av prosessen med å revidere kommuneplanens arealdel.

– Dette er en tidkrevende prosess som i realiteten betyr at det ikke kommer noe endelig avklaring før våren 2023, men tomten er merket «gul» og med det klar for nærmere vurdering, forklarer Veiteberg.

Han er imidlertid optimist og håper politikere og administrasjon fortsatt ser det positive knyttet til det å få et Bovieranprosjekt til kommunen.

– Bovierankonseptet som er et fast konsept trenger en tomt som er flat og ligger sentralt, og slike tomter er sjeldne. Tomta på Trygstad har alle de kvalitetene vi ønsker oss, så nå krysser vi fingrene for at politikerne ivaretar idrettslaget på en god måte og åpner opp for et salg av tomten til markedspris som gjør etablering mulig i Hønefoss, sier Veiteberg.

Enorm interesse for et unikt boligkonsept

Han kan fortelle at interessen for Bovieran har vært enorm, og at det er mange som følger med og håper at prosjektet blir en realitet.

– Bovieran er et unikt boligkonsept som har sosialt samvær og velvære i fokus, og det er bygget rundt en frodig vinterhage som er lun og varm hele året. Tanken bak er å skape et inkluderende og godt bomiljø som tar sikte på å bekjempe ensomhet og øke menneskers livskvalitet gjennom gode møteplasser og sosiale arenaer, forklarer han. Erfaringer fra de mange prosjektene som er etablert i Sverige og Danmark viser at beboerne ikke har det samme behovet for kommunale tjenester, poengterer Veiteberg.

Han understreker imidlertid at det ikke er snakk om noe luksusprosjekt.

– Når man velger å kjøpe en leilighet i Bovieran, så bytter man 15 kvadratmeter privat leilighet med en andel i en hage på 1500 kvadratmeter. Så det er ikke snakk om luksus, det er heller et valg man gjør for å få et trygt, sosialt og spennende bomiljø.

Med fremtidsrettede teknologiske løsninger i samspillet mellom leiligheter og hageanlegg, samt bruk av fornybar energi som solceller og bergvarme vil heller ikke energikostnadene være den store utfordringen, avslutter Veiteberg.

Tekst: Lars-Johan Solheim Grann