GDPR står for General Data Protection Regulation, og er EUs nye personvernforordning som altså nå er bestemt å gjelde fra og med 20. juli 2018.

Det nye regelverket bestemmer i korte trekk hvordan det offentlige og bedrifter kan og skal behandle opplysninger om enkeltpersoner. Det gir også enkeltpersoner rettigheter direkte overfor det offentlige og bedrifter, når det gjelder opplysninger som er samlet inn om dem.

Enten du er medlem, bruker nettsidene våre eller er i kontakt med oss ved å motta vårt nyhetsbrev vil Ringbo behandle personopplysninger om deg. Når du blir medlem i Ringbo blir personopplysningene dine registrert i medlemsregisteret vårt. Opplysningene behandles i samsvar med personopplysningsloven, og Ringbos personvernerklæring skal gi deg trygghet om at dette skjer på en forsvarlig og sikker måte. Hvilke informasjon som samles inn, hvordan denne oppbevares og behandles kan du lese mer om i Ringbos personvernerklæring under Om oss.

GDPR vil også få konsekvenser for hvordan Ringbo skal håndtere personopplysninger som vi får på vegne av borettslag og sameier vi forvalter. Et krav i denne forbindelse er en databehandleravtale som regulerer denne behandlingen.  

Et annet moment det er krav om å få på plass er Personvernerklæring vedrørende styrets behandling av personopplysninger. Det er sendt ut et informasjonsskriv vedrørende dette til styrene i boligselskapene, og det er publisert en mal i Portalen til bruk for styret.