Havrehagen 1 Borettslag vil være en del av BoMer Havrehagen i Nannestad, og boligområdet vil etter hvert bestå av en variert bebyggelse med leiligheter, rekkehus og 4-mannsboliger. Området ligger trygt og idyllisk til, og det vil bli etablert med blant annet gode lekeplasser, gangstier og felles uteområder samt et eget Felleshus til benyttelse for beboerne i Havrehagen.

Salgstrinn 1 vil være Havrehagen 1 Borettslag som vil bestå av 21 rekkehus over to eller tre etasjer med 3 eller 4 soverom og varierte størrelser fra 98 - 149 kvm. Det blir private uteplasser på begge sider av boligene, samt terrasser eller takterrasser. 

Les mer om BoMer og Havrehagen

Last ned prospekt

Forkjøpsrett til Ringbos medlemmer

Havrehagen 1 Borettslag vil bli et Ringbo-tilknyttet borettslag. Hvis du ikke er medlem fra før, må du melde deg inn ved kjøp av bolig.

Ringbos medlemmer får forkjøpsrett på boligene i Havrehagen 1 Borettslag, og kan melde uforpliktende interesse om bruk av forkjøpsrett til Ringbo innen 18. oktober kl. 12:00. Ved salgsstart 21. oktober vil medlemmer som har meldt interesse til Ringbo kunne velge bolig først i rekkefølge etter ansiennitet. Dersom forkjøpsretten benyttes ved valg av bolig på salgsmøtet forplikter det til kjøp, og finansieringsbevis må medbringes.

Ønsker du å melde uforpliktende interesse om bruk av forkjøpsrett, meldes denne til Ringbo via e-post: firmapost@ringbo.no eller pr. telefon 32 11 36 00. Det må opplyses om navn, medlemsnummer og kontaktinformasjon.