Ullerål Hage vil ligge rolig til på Haldenjordet og vil bestå av to 4 etasjes bygg med til sammen 52 leiligheter. Det følger med garasjeplass i parkeringskjeller til de fleste leilighetene. Det vil bli opparbeidet beplantede felles uteområder og lekeområder for barn.

 Les mer om Ullerål Hage

Forkjøpsrett til Ringbos medlemmer i blokk B

Tidlig i januar ble forkjøpsretten for blokk A avklart, og nå er det blokk B som står for tur. 

Ullerål Hage vil bli et Ringbo-tilknyttet borettslag. Hvis du ikke er Ringbomedlem fra før, må du melde deg inn ved kjøp av bolig.

Ringbos medlemmer vil få forkjøpsrett på leilighetene i Ullerål Hage, og kan melde uforpliktende interesse om bruk av forkjøpsrett i blokk B til Ringbo innen 7. februar 2022. Ved salgsstart 9. februar vil medlemmer som har meldt interesse til Ringbo kunne velge bolig først i rekkefølge etter ansiennitet. Dersom forkjøpsretten benyttes ved valg av bolig på salgsmøtet forplikter det til kjøp, og finansieringsbevis må medbringes.

Ønsker du å melde uforpliktende interesse om bruk av forkjøpsrett, meldes denne til Ringbo via e-post: firmapost@ringbo.no eller pr. telefon 32 11 36 00. Det må opplyses om navn, medlemsnummer og kontaktinformasjon.