Konkursen i sportskjeden Gresvig rammer dessverre avtalen om bonus til boligbyggelagsmedlemmer ved kjøp hos G-Sport, G-MAX og Intersport. Bonusavtalen opphørte lørdag 15. februar. Bonusen opphører inntil videre, til ny avtale er på plass.