– Vi i Ringbo kjenner oss igjen i tallene. Vannskader er det som går mest igjen i boligselskapene, og det er ofte skader som er omfattende og dyre å utbedre, forteller Henning Fuglset som er faglig leder teknisk i Ringbo.

For å unngå skader er det ifølge Fuglset bare en ting å gjøre. Bygningsmassen må holdes ved like, og vann- og avløpsrør må kontrolleres.

– Skadeforebygging handler om å minimere risikoen for at skader kan oppstå. Man kan riktignok aldri klare å eliminere risikoen helt, men dersom styret har et bevist forhold til dette, så er mye gjort. Det er bedre å være føre var enn etter snar, sier Fuglset.

Godt eksempel

I denne sammenheng trekker han frem Veigin borettslag som et godt eksempel.

– Borettslaget hadde fått et par vannskader som følge av utette sluk på baderom, og styret vedtok da å ta tak i problemet før flere skader kunne oppstå, forteller han.

Morten Løken Kværnstrøm som er styremedlem i borettslaget forteller videre.

– Husene våre ble bygd på midten av åttitallet, og det viste seg at gjennom årene har skruene som holdt slukene oppe rustet, med det resultat at sluket falt ned og det ble en åpning mellom membranen og selve sluket, forklarer han.

Utbedret alle sluk

Når styret ble kjent med problematikken så ble det raskt besluttet å få utbedret alle sluk i bygningene med bad i andre etasje.

– Alle gamle sluk ble løftet opp og skrudd fast med nye skruer, og hos dem som har fått installert nye sluk i forbindelse med oppussinger, gjennomførte vi en kontroll, slik at vi kan være helt trygge på at slukene holder tett, forteller Kværnstrøm.

Arbeidene ble utført i løpet av våren og sommeren i fjor og kostet i overkant av 200.000 kroner.

– Når man tenker på at vi for den summen fikk utbedret 47 sluk og kontrollert 15 nyere sluk, så syns jeg ikke det er så verst, spesielt ikke når vi setter det opp mot konsekvensen av vannskader, forteller han.

Fikk tilskudd fra Ringbo

Som følge av at jobben Veigin borettslag gjennomførte er et klart skadeforebyggende tiltak, kvalifiserte de også til å søke om tilskudd fra Ringbo.

– Vi søkte og fikk tilslag, og beløpet var faktisk stort nok til å dekke inn kontrolldelen av jobben, forteller Kværnstrøm.

Henning Fuglset i Ringbo syns det er flott at tilskuddsordningen blir brukt.

– Når man sitter i et styre, så har man jo et ansvar, både med tanke på helse- miljø og sikkerhet, og når det kommer til å holde bygningene vedlike. Skadeforebygging er en viktig del av dette arbeidet, og gjennom tilskuddsordningen får styret kanskje et ekstra insentiv til å legge ned det lille ekstra for å få et tryggere borettslag, forklarer han.

Styrer etter en vedlikeholdsplan

Fremover vil Veigin borettslag jobbe videre med vedlikehold av bygningsmasse og uteområder.

– I fjor ferdigstilte vi en vedlikeholdsplan som har blitt utarbeidet over flere år. Det forrige styret hadde gjort en kjempejobb med å få oversikt, noe som gjorde det enkelt for oss å foreta prioriteringene. Så nå har vi en konkret plan for hva vi skal gjøre fremover, forteller Kværnstrøm.

Når det kommer til arbeidet med HMS i borettslaget er det noe Kværnstrøm kjenner godt til. Det er en kontinuerlig prosess, med mange små oppgaver, men også noen store.

– Nå har vi blant annet et spesielt fokus på borettslagets fire lekeplasser. Og vi har fått gjennomført en kontroll, som avdekket at vi må gjøre noen utbedringer for å oppfylle lekeplassforskriften, så det er en av tingene som står øverst på dagsorden nå om dagen. For lekeplassene er en viktig del av borettslaget, de blir mye brukt og bidrar til å forsterke det fantastiske bomiljøet vi har her oppe, forteller han.

Tekst og foto: Lars-Johan Solheim Grann