Det er tydelig at leiligheter i Hønefoss sentrum er populært. Den siste av de 21 leilighetene i Borettslaget Hønengaten Terrasse ble solgt tidligere denne måneden. I tillegg ble de åtte leilighetene i Bakkeveien Borettslag på Benterud solgt i løpet av en måned etter salgsstart.